วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558คริสโซคัลล่า Chrysocolla

เป็นหินสีเขียวสว่างคล้ายเม็ดองุ่นมีเนื้อละเอียดเนื่ิองจาก
มีส่วนผสมของทองแดง ซิลิกากับนํ้ามักจะเกิดร่วมกับคว้อทซ์ เทอร์คว้อยซ์
อาซูไรท์ มาลาไคท์และคิวไพร้ท์และโอปอลมักจะพบในบริเวณเหมืองทองแดง
โดยเฉพาะที่ ชิลี รัสเซีย อิสราเอล เม็กซิโกและประเทศแซอีร์ถ้า พบว่า
คริสโซคัลล่าเกิดร่วมกับมาลาไคท์-อาซูไรท์และเทอร์คว้อยซ์จะเรียกว่า
อีเล็ทสโตน แต่ที่มีชื่อที่สุดของจะต้องมาจากเหมืองของพระเจ้าโซโลมอน
ที่บริเวณเมืองอีเลทในแหลมไซนายประเทศอิสราเอล เป็นหินแห่งการปลดปล่อย
จิตใจอารมณ์ สมดุลย์ มีความมั่นใจในตนเอง มีความรักต่อผู้อื่นหรือ
รู้จักรักผู้อื่นตอบแทน ช่วยการสื่อสาร พูดความจริง รักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก
กล้ามเนื้อเกร็ง ปอดและต่อมไทรอยด์แข็งแรง กระตุ้นต่อมนํ้าดี รักษาระดับนํ้าตาลใน
เลือด รักษาโรคกระเพาะอาหาร ไขข้ออักเสบ คริสโซคัลล่าจะช่วยทําให้
การทํางานของอวัยวะในทรวงอกเช่นปอดหลอดลมและลําคอทํางา
สมดุลย์ลดการอักเสบหรือการติดเชื้อที่บริเวณนี้ด้วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้ม
กันของร่างกายและช่วยให้จิตใจสงบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น